);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı faaliyetinde bulunabilmeleri için sahip olmaları gerekli olan belgedir. Sağlık tesisleri ve Aracı kuruluşlar için uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir

Uluslararası Sağlık Turizmi?

Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetleridir.

Turistin Sağlığı?

Ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak bulunan yabancıların, ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti almasıdır.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık tesisleri uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmek için Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ile belirlenen süreçleri takip ederek ilgili il ve ilçe sağlık müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütecek olan aracı kuruluşlar ise doğrudan İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmak zorundadır.

Sağlık Tesisleri İçin Aranan Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

Sağlık kuruluşlarının uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Sağlık tesisinin, başvuru tarihinden/denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olması. (Özel Hastane, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hastaneleri için gereklidir.)

Uluslararası sağlık turizmi biriminin kurulmuş olması,

Uluslararası sağlık turizmi biriminde sorumlu hekim dahil birisi ingilizce olmak üzere yeterli düzeyde yabancı dil bilen en az iki kişinin çalışması,

Hekimin, Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl meslek icrası yapmış olması,

Sağlık tesisinin hasta kayıt sisteminin e-nabız sistemine entegre edilmiş olması,

Yabancı hastaların bilgi alıp iletişime geçebileceği, hekimin özgeçmişini ve sağlık kuruluşunun iletişim bilgilerini içeren en az iki yabancı dilde hizmet veren bir web sitesine sahip olması,

Sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak yatırabileceği bir alt yapıya sahip olması istenmektedir.

 

Yetki belgesinin alımı sürecinde yapılan başlıca giderler ise şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin sertifika şeklinde alınması için 6.500 TL belge alım ücreti

Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

2 kişinin TÖMER yabancı dil yeterlilik sınav ücreti için 3.000 TL.

Hasta Bilgi Kayıt Sistemi Kurulumu

Yetkili kuruluşlarca yapılacak hasta bilgi kayıt sistemi kurulumu için ortalama 5.000 TL (yıllık)

Hizmet İhracatçıları Birliği Üyeliği

Sağlık turizmi alanında sağlanan desteklerden yararlanmak istenmesi halinde önceki yıldaki brüt satışlar rakamına göre belirlenecek brüt asgari ücret tutarının 1,25 – 9 katı tutarındaki üyelik aidatı (17.514 TL – 105.084 TL)

Aracı Kuruluşlar (Acentalar) İçin Aranan Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

Aracı kuruluşların uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

TÜRSAB tarafından verilen A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi sahibi olmak,

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzalamış olmak,

Birisi İngilizce olmak üzere gelecek çağrıları cevaplamak amacıyla en az iki dilde hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmak,

Çağrı personelinin dışında birisi İngilizce olmak üzere yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam etmek,

Sağlık turistlerinin konaklama, ulaşım, iletişim ve anlaşmalı sağlık tesisleri ile ilgili bilgi alabilecekleri Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az üç dilde hizmet veren bir web sitesine sahip olmak.

 

Yetki belgesinin alımı sürecinde yapılan başlıca giderler ise şu şekildedir;

TÜRSAB

A grubu seyahat acentesi için 2022 Yılı Üye Kayıt Ücreti olarak 226.856,51 TL, yıllık aidat olarak 11.342,83 TL,

TÖMER

4 kişi için TÖMER yabancı dil yeterlilik sınav ücreti 6.000 TL

Hizmet İhracatçıları Birliği Üyeliği

Sağlık turizmi alanında sağlanan desteklerden yararlanmak istenmesi halinde cari yıldan önceki yıldaki brüt satışlar rakamına göre belirlenecek brüt asgari ücret tutarının 1,25 – 9 katı
tutarındaki üyelik aidatı (17.514 TL – 105.084 TL)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

A grubu seyahat acentesi işletme belgesi almak için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ödenecek olan acenta ünvan talep dilekçesi ile birlikte  25.000 TL, TÜRSAB başvurusu gerçekleştirirken 7.000 TL tutarındaki teminat.

Sağlık Bakanlığı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin sertifika şeklinde alınmak istenmesi halinde 6.500 TL belge alım ücreti

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve Sağlık Turizmi Teşvikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.