);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

Premium Danışmanlık olarak sağlık sektörünün siz değerli temsilcileri ile çalışmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duymaktayız. Sürekli olarak sizlere daha kaliteli bir hizmet sunmanın uğraşı içerisindeyiz. Sitemizi daha önce ziyaret ettiyseniz sayfamızı da bu doğrultuda yenilemiş olduğumuz göreceksiniz.

Sayfamızda yaptığımız yeniliklerden bir tanesi de sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermeyi hedefleyen sağlık tesisleri ile acentelerimizi bilgilendirme amaçlı yazıların yer alacağı blog bölümü oldu.

Sağlık Turizmine Rakamlarla Bakış

Konumuz sağlık turizmi olunca, sizlere ilk yazımızda ülkemizdeki sağlık tesisleri, sağlık turizminin ekonomik yönleri ve sağlık turizmi faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile ilgili olarak bir takım bilgiler vermek istedik.

Sağlık Tesisleri ve Sağlık Turizmi

Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından yayınlanan en son verilere göre Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla 34.595 adet sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Bu sayı yataklı/yataksız ve kamu/özel tüm sağlık tesislerini içermektedir. Buna göre ülkemizde 1538 adet hastane bulunmakta olup, bunların 575 tanesi özel hastane statüsündedir. Tüm sağlık kuruluşları içerisinde faaliyet gösteren yataksız sağlık kurumlarının sayısı ise 33.057’dir.

Sağlık tesislerimiz yurt içinde yaşayan kişilerin yanında sağlık turizmi kapsamında yurt dışında yaşayan kişilere de hizmet vermektedir. Sağlık turizmi alanında ülkelerin tercih edilme durumlarını gösteren ABD kaynaklı bir çalışmada Türkiye 46 ülke arasında tercih edilen 30. ülke olarak yer almıştır.

Türkiye’de Tedavi Olmak İsteyen Yabancı Hasta Sayısı Artıyor

Türkiye’ye tedavi olmak için yurt dışından gelen hastaların sayısında aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere her geçen yıl artış yaşanmaktadır. 2019 yılında 660 bin kişiyi aşan yurt dışı hasta sayısı her ne kadar COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılında azalmış ise de 2021 yılının ilk yarısında toparlanma eğilimine girmiştir. 

Kaynak: TÜİK

Sağlık Turizminin Ekonomiye Katkısı Artıyor

Sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısının da yurt dışından gelen hasta sayısındaki artışa bağlı olarak arttığını görmekteyiz. 2019 yılında 1 milyar ABD dolarını aşan sağlık turizmi gelirleri COVID 19 salgınının etkilerinin hissedildiği 2020 yılının ardından bu yılın ilk yarısında 400.000 ABD doları seviyesine gelmiştir. Bunun yanında, sağlık turizminden elde edilen gelirin toplam turizm geliri içindeki payının COVID-19 döneminde dahi arttığı görülmektedir. 

Kaynak: TÜİK

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve Sağlık Turizmi Destekleri

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterebilmek için Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olunması gerekmektedir. Bu belge Sağlık Bakanlığı tarafından verilmekte olup, Eylül/2021 itibarıyla 1346 sağlık tesisi ve 242 sağlık turizmi şirketi (acente) yasal olarak sağlık turizmi alanında faaliyet gösterme yetkisine sahiptir.

Sağlık turizminin teşvik edilmesi amacıyla bir dizi destek politikası uygulanmaktadır. Devlet tarafından karşılıksız olarak verilen bu destekler reklam tanıtım, tercümanlık, acentelere yapılan ödemeler gibi birçok alanda sağlanmaktadır.

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olunması şart olan bu desteklere başvurabilecek firmaların toplam sayısı ve önemli illerimize göre dağılımı aşağıda yer almaktadır. 

Kaynak: HİB

Premium Danışmanlık olarak bu yazımızda sağlık turizmine rakamlarla kısaca bakmaya çalıştık. Sizler de sağlık turizmi yetki belgesine sahip olarak sağlık turizmi alanında faaliyette bulunan ve bu alanda sağlanan desteklerden yararlanan firmalar arasına katılmak isterseniz her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz.