);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alımı

Günümüzde dünya üzerinde birçok kişi sağlık sorunlarının tedavisi için başka ülkelere seyahat etmekte ve tedavilerini yabancı ülkelerde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de yabancı hastalara tarafından tedavi amaçlı olarak tercih edilen, sağlık turizminin en gözde ülkeleri arasında yer almaktadır. 

2021 yılında ülkemizi 642 bin kişi tedavi amaçlı olarak ziyaret etmiş ve bu kişilerin yapmış olduğu harcama tutarı 1,6 milyar ABD dolarını aşmıştır. 2022 yılında ise geçen yıla göre artış gerçekleşmiş ve sadece ilk altı ayda 586 binden fazla kişi tedavisini Türkiye’de gerçekleştirmiştir. 

Tedavilerini Türkiye’de gerçekleştiren yabancı hastalardan elde edilen sağlık turizmi geliri ise 850 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Bu rakamlar, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen bir ülke olduğunu göstermektedir. 

Yurt Dışından Hasta Getirmenin Yolları Nelerdir? 

Yabancı hastaların Türkiye’ye getirilmesi ve bu hastaların tedavilerini gerçekleştirmek bu konularda yetkilendirilmiş olan kişi veya kuruluşlarca yapılabilmektedir. Sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen tüm sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların Sağlık Bakanlığı tarafından verilen uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini almaları gerekmektedir. 

Sağlık Turizmi Yasal Çerçevesi Nasıl?

Sağlık Bakanlığı 2017 yılında yayınlamış olduğu Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ile yurt dışından gelecek hastalara verilecek hizmetlerde asgari standartlar ile bu hizmetleri verecek kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin yasal çerçeveyi belirlemiştir. Buna göre; teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sağlık turizmi kapsamında sunulabilecek sağlık hizmetleri olarak sayılmıştır. 

Sağlık Turizmi Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

 • Hastalığın Teşhisi
 • Hastalığın Tedavisi
 • Rehabilitasyon
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Bu hizmetlerin verileceği hastalar ise uluslararası sağlık turisti olarak adlandırılmıştır. Uluslararası sağlık turistleri de uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sağlık hizmeti alan hastalar olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. 

Uluslararası Sağlık Turisti Hastaları İkiye Ayrılır

 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Hizmet Alan 
 2. Turistin Sağlığı Kapsamında Hizmet Alan

Uluslararası Sağlık Turizmi Aşamaları Nelerdir?

Uluslararası sağlık turizminde temel nokta; hastanın yurt dışından sağlık amaçlı olarak ülkemize gelmesidir. Bu kişilerin aldıkları sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili olarak verilen destek hizmetleri uluslararası sağlık turizminin kapsamını oluşturmaktadır. 

Turistin sağlığı ise ülkemizde geçici bir süreliğine (toplantı, kongre, ticari veya turizm amaçlı) bulunan yabancıların ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti alması olarak değerlendirilmektedir. 

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Kimler Alabilir?

Uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmak isteyen sağlık tesisleri ile aracı kuruluşlar uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini almak zorundadır.

Sağlık tesisi ruhsatına sahip olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisleri alabilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından, uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi alan A grubu seyahat acentaları ise uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu alabilir. 

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi İçin Gerekli Şartlar/Evraklar Nelerdir?

Yönetmelikte sağlık turizmi yetki belgesini almak için gerekli şartlar iki kuruluş türüne göre ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Buna göre, sağlık tesisleri Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini alabilmek için aşağıda yer alan şartları karşılamalıdır:

 • Kendi bünyesinde bir uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturmak.
 • En son yapılan sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden en az 85 puan almak.
 • Birisi İngilizce olmak üzere en az 2 dili destekleyen bir web sayfasına sahip olmak.
 • İnternet sitesinde doktorların mesleki geçmişlerine yer vermek. 
 • Uluslararası sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi göreceği doktorlardan hastalığıyla ilgili geniş bilgi alabileceği ve tedavi planını öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip olmak. 
 • Uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak yatırabileceği bir altyapıya sahip olmak.
 • Otomasyon sistemi üzerinde, sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemleri yabancı hasta modülü üzerinden yapmak için gerekli alt yapıya sahip olmak.
 • Sunulacak sağlık hizmetleri çerçevesinde yer alan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunma ve uluslararası sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formlarının uluslararası sağlık turisti ve sağlık hizmetini sunan doktor tarafından imzalanacağını taahhüt etmek.
 • Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenlerin, hastanın kendi dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim edileceğini taahhüt etmek.

Sağlık tesislerinin oluşturacağı uluslararası sağlık turizmi biriminde olması gerekenler Nelerdir?

 • Bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilmelidir.
 • Uluslararası sağlık turisti potansiyeline göre, uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak bir sağlık meslek mensubu da görevlendirilebilir.

Sağlık Turizmi Biriminde Görev Alacak Personelde Aranan Şartlar Nelerdir?

 • Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak
 • En az biri İngilizce olmak üzere yabancı dil bilgisine sahip olmak 
 • En az iki yılı kamu/özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak

Aracı Kuruluşlar Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini alabilmek için aşağıda yer alan şartları karşılamalıdır:

– Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak.

– Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzalamış olmak.

– Gelebilecek çağrıları karşılamak için birisi İngilizce olmak üzere en az 2 yabancı dilde 7/24 hizmet verebilecek bir altyapıya sahip olmak. 

– Birisi İngilizce olmak üzere yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam etmek 

– Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine sahip olmak.

– Uluslararası sağlık turistine, tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmak.

Yönetmelik ile aranan yabancı dil yeterliliği için kabul edilen şartlar ise şöyledir:

– YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlarda en az (65) puan almak

– Avrupa Dil Portfolyosunda B2 dil düzeyini gösteren belgeye sahip olmak

– Çifte vatandaşlığı olanların Türkçe dilinden B2 dil düzeyini gösterir belge sahibi olması

– Mütercim ve Tercümanlık bölümü mezunu olmak

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Ülkemize döviz kazandıran faaliyetlerde bulunan belirli hizmet sektörleri için Ticaret Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı destek programları yürütülmektedir. Sağlık turizmi sektörü de bu desteklerden yararlanabilecek sektörler arasında yer almaktadır. Bu destek programlarına ilişkin yasal çerçeve 20 Nisan 2022’de yayımlanan 5448 sayılı Karar ile kapsamlı bir şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ile aracı kuruluşlarında yararlanabildiği bu desteklerde aranan ilk şart ise uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmaktır. 

Premium Danışmanlık olarak bugüne kadar İstanbul, İzmir, Antalya olmak üzere Türkiye geneli birçok ilde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alımı süreçlerini başarıyla tamamladık, tamamlamaya devam ediyoruz.

Premium Danışmanlık olarak sağlık turizmi destekleri konusunda elde ettiğimiz geniş tecrübe ile firmalarımıza bu alanda da çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Siz de sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek ve bu alanda devlet tarafından sağlanan (%60’tan başlayarak %70’e kadar çıkan) desteklerden yararlanmak isterseniz sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak ve Sağlık Turizmi Destekleri’ne hak kazanmak için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Premium Destek için Premium Danışmanlık” Çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyarız.