);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

Türkiye, coğrafi konumu, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği, dinlenme ve sağlık alanında sağladığı sayısız avantajları ile dünya sağlık turizmi pastasından büyük bir dilim almayı hedefliyor. Bu kapsamda dünyada; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın sağlık turizmini geliştirmek için işbirliği yaptığı tek ülke Türkiye oldu.

Bu üç bakanlık işbirliği içinde girişimcilere önemli teşvikler sunarak Türkiye’yi sağlık turizminde bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyor. 

Premium Danışmanlık olarak, T.C. Ticaret Bakanlığının uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen kuruluşlara sağladığı sağlık turizmi desteklerinden sağlık turizmi teşvik danışmanlığı ile maksimum fayda sağlamaları için sürecin başından sonuna kadar bütüncül bir yaklaşımla profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 

Yazımızın devamında sağlık turizmi teşvik danışmanlığı hakkında merak edilen sorulara yanıtlar vermeye çalışacağız. 

Neden Teşvik Danışmanlığı Almalısınız?

Sağlık turizmi teşvik danışmanlığı alarak en doğru oranlarla en uygun zamanda en sağlıklı teşvik için başvuru planlayabilirsiniz. Bu sayede teşviklerden maksimum fayda sağlayarak en doğru zamanda parlak atılımlar gerçekleştirebilirsiniz.Vakit kaybı yaşamadan süreci hızlandırabilirsiniz.

İşi profesyonel ellere bırakarak mevcut personelin iş yükünü artırmaz, kuruluşunuzun olağan işleyişini aksatmamış olursunuz. Uzun ve yıpratıcı mevzuatla uğraşırken önemli detayları atlamamış olur, çok kısa sürede güçlü bir büyüme kaydedebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına ve sağlık turizmi şirketlerine 100 milyon TL’yi aşan miktarda destek vermektedir. Bakanlıkça sağlanan desteklerin en önemli özelliği geri ödemesiz olarak verilmesidir.

Geri Ödemesiz Destek

Bu desteklerden; Medikal Turizm (hastane, tıp merkezi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, muayenehane vb.), termal turizm, SPA-Wellness veya ileri yaş ve engelli bakımı alanlarında faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşları ile yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık, ulaşım, konaklama ve organizasyon hizmetleri sunan tüm sağlık turizmi şirketleri faydalanabilir. 

Uluslararası sağlık turizmi yapabilmenin ön koşulu ise uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alarak akredite olmaktır. Eğer henüz bir uluslararası sağlık turizmi yetki belgeniz yoksa hemen bize ulaşın.

Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik Kalemleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı sağlık turizminden gelen döviz gelirini artırmak ve Türkiye’yi uluslararası sağlık turizminde bir dünya markası yapmak için reklam/tanıtım ve pazarlama desteğinden istihdam desteğine kadar 13 farklı kalemde verdiği sağlık turizmi teşvikleri ile girişimcileri desteklemektedir: 

İstihdam Desteği

Hasta Yol Desteği

Ürün Yerleştirme Desteği

Acente Komisyon Desteği

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt Dışı Marka Tescil ve Koruma Desteği

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Yurt Dışına Yönelik Tanıtım ve Eğitim Desteği

Yurt Dışı Pazarına Giriş Belge ve Sertifika Desteği

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Yurt Dışında Açılan Birimlere (Ofis, Ön Tanı Merkezi) İlişkin Kira Desteği

Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında yurt dışına yönelik olarak yapılan aşağıdaki reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar yıllık 12.023.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak 5 yıl boyunca desteklenmektedir. Muayenehane ve poliklinikler için yıllık üst limit 2.404.000 TL’dir. Genelde %60 olarak karşılanan destek oranı, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen, hedef ve öncelikli ülkelere yönelik başvurularda % 70 olarak uygulanır.

Basılı tanıtım

TV ve radyo reklamları

Tanıtım filmi/demo yapımları

Web sitesi ve sosyal medya tasarımı

İç ve dış mekânlarda gerçekleştirilen tanıtımlar

Arama motoru ve sosyal medyada verilen reklamlar

Diğer tanıtım harcamaları

Yurt Dışında Açılan Birimlere (Ofis, Ön Tanı Merkezi) İlişkin Kira Desteği

Yurt dışında açılan ofis, ön tanı merkezi gibi birimlere ilişkin brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri yıllık 2.885.000 TL tutarında 5 yıl boyunca desteklenmektedir. 

Destek üst sınırı %60-70 oranındadır. Muayenehane ve poliklinikler için yıllık üst limit 1.202.000 TL’dir. Bu destek 25 farklı birime kadar sağlanabilmektedir. 

Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından tedavi edilmek üzere getirilen hastalar için hasta başına %60 oranında 24.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. 

Destekten yararlanabilmek için uçak bileti tutarından daha yüksek bir tedavi faturası düzenlenmeli ve uçak bileti tutarının yarısı hastaya ödenmeli ya da faturada indirim olarak gösterilmelidir. 

Hasta yol desteği yıllık üst sınırı %60 oranında yıllık 12.023.000 TL’ye kadar 5 yıl boyunca desteklenmektedir. Muayenehane ve poliklinikler için yıllık destek üst limiti 1.202.000 TL’dir.

İstihdam Desteği

Sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından istihdam edilen tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi firmalarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının aylık brüt ücretleri personel başına aylık 36.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. 

Uluslararası sağlık turizmi istihdam desteği yıllık üst sınırı %60 oranında 4.809.000 TL’ye kadar 5 yıl boyunca desteklenmektedir. Muayenehane ve poliklinikler için yıllık destek limiti 1.202.000 TL’dir.

Acente Komisyon Desteği

Sağlık kuruluşlarının ülkemize yurt dışından hasta getirilmesine yönelik olarak acentelere yaptıkları komisyon ödemeleri %60 oranında yıllık 2.404.000 TL tutarında 5 yıl boyunca desteklenmektedir. Muayenehane ve poliklinikler için destek tutarı yıllık 480.000 TL’dir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Firmaların bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklerine ilişkin giderleri etkinlik başına 601.000 TL tutarında %60-70 oranında desteklenmektedir. 

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen; hedef ve öncelikli ülkelere yönelik başvurularda ise destek % 70 oranında uygulanır. Yine Ticaret Bakanlığının belirlediği prestijli etkinliklere katılım aynı oranlarda bir yılda en fazla 3 katılım ve etkinlik başına 1.202.000 TL olarak desteklenmektedir.

Yurt Dışı Marka Tescil ve Koruma Desteği

Firmaların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri yılda 1.202.000 TL’ye kadar %60-70 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. 

Yurt Dışı Pazarına Giriş Belge ve Sertifika Desteği

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlayabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri yıllık 1.202.000 TL’ye kadar %60 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. 

Bununla birlikte iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi veya kontrol altına alınmasına yönelik pazara giriş belgeleri bakımından destek 10 puan kadar artırılabilir.

Yurt Dışına Yönelik Tanıtım ve Eğitim Desteği

Kuruluşların yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik faaliyetler yılda 1.202.000 TL’ye kadar %60 oranında desteklenmektedir. Öte yandan bir yıl içinde en fazla 5 adet etkinliğin desteklendiğini de belirtmek gerekir.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yıllık 601.000 TL’ye kadar %60 oranında desteklenmektedir.

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Firmaların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de bulunan sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri 4.809.000 TL’ye kadar %70 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Firmaların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Ticaret Bakanlığınca uygun görülen eğitim giderleri 1.923.000 TL’ye kadar %60 oranında desteklenmektedir. Muayenehane ve poliklinikler için yıllık destek tutarı 480.000 TL’dir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Firmaların yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri 2.404.000 TL’ye kadar %60 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

Teşvik Başvuruları Hangi Zaman Aralığında Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı uluslararası sağlık turizmi teşviklerinden faydalanabilmek için, destek konusu işleme ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde destek başvurusu yapılmalıdır.

Desteklerden Yararlanma Süresi Ne Kadardır?

Uluslararası sağlık turizmi devlet teşviklerinden; Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği, Yurt Dışında Açılan Birimlere İlişkin Kira Desteği, Hasta Yol Desteği, İstihdam Desteği ve Acente Komisyon Desteği 5 yıl boyunca sağlanmaktadır. 

Bu destek kalemlerinde destek süresinin başlangıç tarihi olarak destek başvurusuna konu edilen ilk ay esas alınır. Diğer destek türleri için herhangi bir süre haddi uygulanmamaktadır.

Sağlık turizmi teşviklerinden maksimum fayda nasıl sağlanır?

Uluslararası sağlık turizmi devlet teşviklerinden üst düzeyde fayda sağlamak için öncelikle teşvik başvurusunu doğru zamanda yapmak gerekir. Zaman haddi bulunan teşvikler için kuruluşun en ihtiyaç duyacağı zamanlar planlanmalı ve teşvik başvurusu ona göre yapılmalıdır. Verilen destek doğrultusunda alınan bütçe en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Doğru ve eksiksiz belgelerle en uygun desteği en uygun oranda almak önemlidir.

Sağlık turizmi teşvik danışmanlığı neden Premium’dan alınır?

Premium Danışmanlık olarak bizler; muayenehane, tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşlara (TÜRSAB’a bağlı acenteler) uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alım sürecinde ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan sağlık turizmi desteklerinden yararlanma süreçlerinde danışmanlık hizmeti vererek, giderlerinin önemli bir kısmını geri kazanmalarını sağlıyoruz. 

Sürecin en başından sonuna kadar vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti ile danışanlarımızı mevzuatın yorucu ve sıkıcı yükünden kurtarıyor, süreci hızlı ve profesyonel olarak yönetiyoruz. Motivasyonumuzu ise referanslarımızın başarılarından alıyoruz.

Sağlık turizmi sektöründe yer almak istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, uzun mevzuat süreciyle uğraşacak zamanınız yoksa ya da işinizde uzman desteği almak istiyorsanız hemen bizi arayın. Premium Danışmanlık olarak hedeflerinize ulaşmanızda var gücümüzle çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Uluslararası sağlık turizmi sektöründe bütüncül bir danışmanlık hizmeti için hemen teklif alın.