);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

Sağlık turizmi alanında faaliyet göstererek ülkemize döviz kazandıran firmalara sağlanan desteklerde 20.04.2022 tarihi itibarıyla yeni bir döneme girildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 5448 sayılı Karar ile sağlık turizmi dahil olmak üzere ülkeye döviz kazandıran hizmet sektörlerine sağlanan destekler kapsamlı bir şekilde yeniden ele alındı.

Bu yazımızda 54448 sayılı Karar ile sağlık turizmi alanında sağlanan desteklere kısaca değinmek istiyoruz. Karar ile sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmalara aşağıda yer alan 13 farklı alanda destek sağlanması öngörülmüştür.

 • Tescil Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Acente Komisyon Desteği
 • Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
 • İstihdam Desteği
 • Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Birim desteği
 • Yurtdışı etkinlik katılım desteği
 • Yurt içi etkinlik katılım desteği
 • Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği
 • Ürün yerleştirme desteği

Bu destekler arasında yer alan komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği, yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği, yurt içi etkinlik katılım desteği ve ürün yerleştirme desteği ilk defa 5448 sayılı Karar ile getirilmiştir.

Karar ile destek kapsamlarında da değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, tercümanlık desteği istihdam desteği olarak yeniden düzenlenmiş, farklı unvanlarda istihdam edilen personel için de destek uygulaması getirilmiştir.

Birim desteğinde 10 birim için verilen destek sınırı da 25 birime çıkarılmıştır. Sağlık turizmi aracı kuruluşlarına daha önce yararlanamadıkları hasta yol desteği ve tercüman desteğinden (yeni dönemde istihdam desteği) yararlanma imkanı getirilmiştir.

Desteklerden yararlanma süresi 2015/8 sayılı Karar döneminde 4 yıl ile sınırlı iken yeni dönemde bu süre 5 yıla çıkarılmış bulunmaktadır.

Daha önce destek oranı destek türüne göre %50 veya %60 olarak uygulanmakta iken yeni dönemde tüm desteklerde oran %60 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği ise %70 oranında uygulanacaktır.

Tescil ve koruma desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, birim desteği ve yurtdışı etkinlik katılım desteği Bakanlık tarafından belirlenecek hedef ülkelerde veya hedef ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilirse destek oranı 10 puan daha artırılarak uygulanabilecektir.

2015/ 8 sayılı Kararda destek limitleri ABD doları üzerinden belirlenmişken, yeni Karar ile desteklerin Türk Lirası üzerinden sağlanması öngörülmüştür. Destek limitleri her takvim yılı başında (ortalama TÜFE + ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Destek tutarları destek türüne ve firma türlerine göre değişiklik arz etmektedir. Destek tutarlarını ve diğer bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.

Premium Danışmanlık olarak alanında tecrübeli ekibimiz le yeni dönemde de siz değerli firmalarımız ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız.

Premium Destek için Premium Danışmanlık” Çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyarız…