);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

Hasta Yol Desteği Nedir?

Yurtdışında yaşayıp Türkiye’ye tedavi olmak için gelen hastaların uçak biletlerinin belirli bir kısmının bu hastalara iade edilmesi karşılığında, sağlık tesisi veya acentenin iade tutarı kadar desteklenmesine “Hasta Yol Desteği” denir.

Hasta yol desteği, alınan 5448 sayılı Karar ile sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ile sağlık turizmi aracı kuruluşlarına sağlanan desteklerden birisidir. 20 Nisan 2022 öncesinde sadece sağlık tesislerinin yararlanabildiği bu destekten artık aracı kuruluşlar olan acenteler de yararlanabilmektedir. 

Hasta Yol Desteklerinde Oran ve Tutar Sınırlaması Nedir?

Hasta yol desteğinden yararlanabilmek için öncelikle yurt dışından gelen hastanın uçak biletinin %60’ı kadar bir tutar hastanın tedavi faturasında indirim yapılmalı ve bu indirim faturada gösterilmelidir. Buna alternatif olarak, biletin %60’ının hastaya bankacılık kanalı ile ödenmesi de mümkündür.

Destekten yararlanabilmenin diğer şartı ise hastaya düzenlenen tedavi faturasının, hakediş tutarının yani biletin %60’ının en az iki katı kadar olmasıdır. Diğer bir ifade ile bilet tutarının en az 1,2 katı kadar bir fatura düzenlenmiş olmalıdır. Bilet bedelinin sağlık tesisi veya acente tarafından ödenmesi halinde ise bu şart doğal olarak aranmamaktadır.  

Hasta Yol Desteklerinde Tutar Sınırlamaları Var Mı?

Hasta yol desteklerinde sağlanacak destek hasta başına 24.000 TL ile sınırlıdır. Destek uygulamasındaki bir diğer sınır ise yararlanıcı türüne göre belirlenmiştir. Hasta yol desteğinden muayenehane ve poliklinikler yıllık 1.202.000 TL’ye kadar yararlanabilmektedir. Diğer sağlık tesisleri ile acenteler ise yıllık 12.023.000 TL’ye kadar bu destekten yararlanabilmektedir. 

Hasta Yol Desteklerinden Yararlanma Süresi Kaç Yıldır?

5448 sayılı Kararda bazı destek türleri için destekten yararlanma süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.  Hasta yol desteklerinde de ilk destek ödemesinde yer alan hastalardan Türkiye’ye ilk giriş yapan hastanın giriş tarihinden itibaren başlamak üzere 5 yıllık süre ile bu destekten yararlanmak mümkündür. 

Hasta Yol Desteğine Ne Zaman Başvurulabilir?

Hasta Yol Desteği başvuruları, için öncelikle Ticaret Bakanlığı ile hasta yol protokolü yapılması gerekmektedir. Protokol sağlık kuruluşu veya sağlık turizmi aracı kuruluşu tarafından tedavi edilmek üzere yurtdışından Türkiye’ye getirilen hastaların uçak bileti giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. 

Protokolün imzalandığı tarih itibariyle Türkiye’ye getirilen hastaların uçak biletleri ile ilgili olarak destek başvurusunda bulunmak mümkündür.

Hasta Yol Desteği Başvuruları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

5448 sayılı Karar kapsamında yapılacak her destek türünde başvuru konusu faaliyetin belgelendirilmesi aranmaktadır. Hasta yol desteklerinde de yurt dışından gelen hastanın pasaport ve uçak bileti örneği ile sağlık tesisine giriş kaydı ve fatura başvuruya eklenmelidir. 

Ayrıca, uçak biletinin sağlık kuruluşu tarafından ödenmesi halinde banka onaylı ödeme belgesi başvuruya eklenmelidir. Belgelendirme sürecinde biletin hastaya ait isim, uçuş tarihi, ücret bilgilerini içermesi önem arz etmektedir.

Premium Danışmanlık Tecrübesi ile Sağlık Turizmi Desteklerine Sizde Başvurun

Premium Danışmanlık olarak bugüne kadar çözüm ortağı olduğumuz markalarımızın hasta yol desteği başvuru süreçlerini yürüterek bu destekten yararlanmalarına yardımcı olduk. Sizlerde bu destek türünden faydalanmak isterseniz yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Premium Destek için Premium Danışmanlık” Çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyarız.